نوامبر 22, 2015
memo.Anna.2

Completely outclassed by the local women…

مارا می بینند – خاطرات سفر به ایران – سیمین ثقفی – “من به ایران رسیدم در حالیکه یک تونیک و شلوار گشاد به تن داشتم […]
نوامبر 19, 2015
simpics.toilet.sign

روزی جهانی برای “توالت” ها

  مارا می بینند – سیمین ثقفی – دلپذیرترین سفرها و رویایی ترین موقعیت ها هم که باشی کافیه چندساعتی به توالت دسترسی نداشته باشی تا […]